Beweging

Speelgoed waar op, in of achter gezeten/gelopen kan worden en meestal ook mee buiten gespeeld kan worden. Bijvoorbeeld waveboards, skateboards, loopfietsen, eenwielers, skelters en traptrekkers.