Organisatie

De speelotheek in Leusden bestaat al sinds oktober 1987. De speelotheek is een stichting en draait geheel op de inzet van vrijwilligers.

Vrijwilligers bij de speelotheek kunnen kiezen uit verschillende werkzaamheden:

 • uitlenen van speelgoed (minimaal een dagdeel per twee weken)
 • zitting nemen in een werkgroep
 • zitting nemen in het bestuur

Momenteel hebben wij de volgende vacatures beschikbaar.
Spreekt een van deze aan en ziet u kans hier invulling aan te geven dan komen wij graag met u in contact. Kom gezellig langs bij de Speelotheek om eens kennis te maken, of mail ons via info@speelotheek-leusden.nl.

Medewerkers

 • ICT – vacant
 • Speelgoed & Reparatie – Betsie
 • Ledenadministratie – vacant
 • PR & Communicatie – vacant
 • Vrijwilligers – Ingrid
 • Activiteiten – vacant

Bestuur

 • Voorzitter – Betsie
 • Penningmeester – Ran
 • Secretaris – vacant

Sponsors en Partners

Sinds januari 2015 ontvangt de Speelotheek Leusden geen subsidie meer.
Ons doel is zonder sponsoring verder te gaan. Om deze doorstart te kunnen maken hebben we een aantal organisaties en ondernemers bereid gevonden ons te ondersteunen, ieder op hun eigen wijze.
Wij zijn hen daar heel dankbaar voor!

 • Gemeente Leusden
 • Rabobank Leusden
 • Samenlevingsfonds
 • Stichting Wim Wahle Jeugdfonds
 • BOL033