Spelregels

Voorwaarden, tarieven en reglement

Tarieven

Abonnement eerste kind 40 euro per jaar*
tweede en volgende kind 17,50 euro per jaar*
Strippenkaart 6 x lenen 10 euro

* Tarief per jaar (1 jan – 31 dec 2019). Als het abonnement in de loop van het jaar ingaat, wordt het tarief voor dat jaar naar rato (per kwartaal) verminderd.

 • Bij aanvang van het abonnement dien je contant te betalen.
 • Vóór 1 januari van elk nieuw jaar sturen wij een schriftelijk verzoek om het abonnementsgeld voor het nieuwe jaar te betalen.
 • Het abonnement kun je beëindigen door schriftelijk (per post of via communicatie@speelotheek-leusden.nl) bij ons op te zeggen.
 • Teruggave van abonnementsgeld is alleen mogelijk bij verhuizing buiten de gemeente Leusden. Stuur ons hiervoor een een verhuisbericht.
 • Ook mensen van buiten Leusden kunnen abonnee worden van de Speelotheek Leusden.

Uitlenen

 • Je mag telkens 4 stuks speelgoed lenen voor een periode van maximaal 3 weken.
 • Controleer het speelgoed dat je wilt lenen op compleetheid en beschadigingen (ook de verpakking of doos).
 • Als lener draag je zorg voor het geleende speelgoed. Je bent aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging, ook wanneer dit door derden wordt veroorzaakt.
 • Speelgoed dat door jou wordt teruggebracht zien wij graag schoon, netjes en droog ingeleverd.
 • Wij vragen je vriendelijk om voor het inleveren en uitlenen van speelgoed minimaal een kwartier voor sluitingstijd aanwezig te zijn.
 • Indien je nog een rekening bij de Speelotheek open hebt staan kun je geen speelgoed lenen totdat het verschuldigde bedrag betaald is.

Verlengen

 • Je mag éénmaal gratis verlengen, tenzij het speelgoed is gereserveerd.
 • Je kunt ook telefonisch verlengen, maar alleen tijdens openingstijden.

Reserveren

 • Je kunt speelgoed dat uitgeleend is gratis reserveren.
 • Als door jou gereserveerd speelgoed binnen is, krijg je van ons bericht.
  Vervolgens heb je 3 weken de tijd om het speelgoed bij de Speelotheek op te halen. Doe je dat niet, dan geldt de reservering als verlopen.

Regeling bij niet tijdig terugbrengen

 • Indien speelgoed waarvan de uitleentermijn ruimschoots verstreken is en – ook na telefonisch contact –niet wordt teruggebracht, sturen wij een rekening voor de aankoopwaarde volgens de geldende adviesprijs.
 • Bij het overschrijden van de leenperiode van 3 weken wordt een boete in rekening gebracht. De boete bedraagt € 0,50 per stuk speelgoed per week of een deel van de week. Er wordt geen boete berekend over hele weken waarin de speelotheek gesloten is (uitgezonderd 9 weken in de zomervakantie).

Regeling bij schade/vermissing

 •  Als door jou geleend speelgoed incompleet of beschadigd is geraakt, meld dit dan a.u.b. aan onze medewerker.

Huisregels

 • De Speelotheek is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van speelgoed van de Speelotheek.
 • Als je met je kind(eren) de Speelotheek bezoekt, verzoeken wij je samen met hen het speelgoed op te ruimen waar zij mee gespeeld hebben.
 • Kinderen mogen in de Speelotheek niet met dozen Playmobil spelen, om te voorkomen dat er onderdelen kwijtraken.
 • Wij vragen je vriendelijk om zoveel mogelijk met kleingeld betalen.
 • Bij verschil van mening worden de contactpersonen en indien nodig het bestuur ingeschakeld. De beslissing van het bestuur is bindend.

Actievoorwaarden Speelotheek Leusden

 • Hier vind u de actievoorwaarde voor de prijsvraag, reviewactie , spel of wedstrijden van speelotheek Leusden.